BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 3/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Siwiki, gm. Zbójna.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 14 lipca 2021 r. została wydana decyzja Nr 3/2021, znak: ROŚB.6740.2.13.2020 udzielająca Wójtowi Gminy Zbójna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104480B i 104481B w miejscowości Siwiki” na odcinku od krawędzi pasa drogowego drogi powiatowej nr 1889B w kierunku rzeki Pisy – odcinek 1 i 2 o łącznej długości 1866,59 mb”, gm. Zbójna pow. łomżyński, woj. Podlaskie,
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 lip 2021 09:17
Data opublikowania: czwartek, 15 lip 2021 09:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lip 2021 07:58
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 76 razy