BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, eksploatowanej na działkach o nr 284/1, 285/1 i 283/6 w miejscowości Podgórze, gm. Łomża, pow. łomżyński, udzielonego Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą p.n.: Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża, Regon: 450205759, NIP: 5251014545 decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: ROŚB.6222.1.2017 z dnia 26 lipca 2017 r., zmienioną decyzjami Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 września 2017 r. oraz z dnia 11 lutego 2019 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 sty 2021 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 14:29
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 4639 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej PE 90 o długości 80,0m z hydrantem nadziemnym DN80 na działkach numer 1201 i 1096/7 obręb ewidencyjny 0013 Miastkowo, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo. Inwestor: Karol Wiśniewski
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 gru 2018 10:07
Data opublikowania: środa, 19 gru 2018 10:12
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6784 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 99/3, 99/4, 99/7, 99/16, 98/14 i 98/2 obręb ewidencyjny 0042 Zosin, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: Anna i Marcin Korytkowscy
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 gru 2018 14:43
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2018 14:45
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6968 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018

Zgłoszeni budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na dz. 28/4, 174 przy ul. Wesołej w miejscowości Sulki (o łącznej długości 136 m) oraz przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia polegająca na dowieszeniu przewodu i opraw oświetlenia drogowego na dz. 28/4, 174, 28/3 przy ul. Wesołej w miejscowości Sulki (o łącznej długości 50 m). Inwestor: Gmina Miastkowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 16.11.2018 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 lis 2018 08:17
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lis 2018 08:18
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6746 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy ul. Lipowej w miejscowości Kraska, gm. Miastkowo na działkach numer 82 i 81 obręb ewidencyjny Kraska, jednostka ewidencyjna Miastkowo Inwestor: Gmina Miastkowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 16.11.2018 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 lis 2018 08:14
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lis 2018 08:16
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6938 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t.j.) zawiadamiam, że dnia 29 października 2018 r. została wydana decyzja Nr 7/2018, znak: ROŚB.6740.2.8.2018 udzielająca Wójtowi Gminy Przytuły zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły, pow. łomżyński, woj. Podlaskie – odcinek długości 143,26m”, droga gminna, klasa drogi D, nr drogi 104638 B.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 09:41
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 09:43
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6771 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t.j.) zawiadamiam, że dnia 30 października 2018 r. została wydana decyzja Nr 8/2018, znak: ROŚB.6740.2.7.2018 udzielająca Wójtowi Gminy Wizna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątnica Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo), odcinek o łącznej długości 998,90m, od km 0+002,50 do km 1+001,40, droga gminna, klasa drogi D
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 09:37
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 09:40
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6831 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV o długości 42m z przyłączem napowietrznym do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach numer 64/6, 88, 95/3 obręb ewidencyjny 0036 Stary Cydzyn, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 02.11.2018 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 09:30
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 09:34
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7156 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018

Zgłoszeni budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na dz. 28/4, 174 przy ul. Wesołej w miejscowości Sulki (o łącznej długości 136 m) oraz przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia polegająca na dowieszeniu przewodu i opraw oświetlenia drogowego na dz. 28/4, 174, 28/3 przy ul. Wesołej w miejscowości Sulki (o łącznej długości 50 m). Inwestor: Gmina Miastkowo
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2018 15:13
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6912 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy ul. Lipowej w miejscowości Kraska, gm. Miastkowo na działkach numer 82 i 81 obręb ewidencyjny Kraska, jednostka ewidencyjna Miastkowo Inwestor: Gmina Miastkowo
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2018 14:18
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2018 14:22
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7219 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB

(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 paź 2018 09:36
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2018 09:44
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6819 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB

(dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i kształtowanie nowych koryt cieków związanych z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km")
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 paź 2018 09:32
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2018 09:44
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7025 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126) Starosta Łomżyński zawiadamia, na wniosek z dnia 24 kwietnia 2018r. uzupełniony pismem z dnia z dnia 9 maja 2018 r. (data wpływu 11 maja 2018 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szczepańskiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej nr S61 na odcinku „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła) w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła)” na długości około 7,186km [S61] + DK 63 [GP] 8,907km, gmina Łomża, powiat łomżyński i gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie”.

 na wniosek z dnia 24 kwietnia 2018r. uzupełniony pismem z dnia z dnia 9 maja 2018 r. (data wpływu 11 maja 2018 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szczepańskiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej nr S61 na odcinku „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła) w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła)”  na długości około 7,186km [S61] + DK 63 [GP] 8,907km, gmina Łomża, powiat łomżyński
i gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie”.

           Celem opracowania jest uzupełnienie warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowana budowę drogi ekspresowej S61 na odcinkach wymienionych wyżej. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

 • wytyczenie i wykonanie otworów wiertniczych (225 otworów geologiczno – inżynierskich o głębokości 4,0 - 17,0 m i łącznej długości 1721mb z 20% rezerwą) oraz 127 sondowań statycznych CPTU o głębokości 4,0 – 17,0 m i łącznej długości 848 mb, 130 sondowań dylatometrycznych DMT o głębokości 4,0 – 17,0 m o łącznej długości 953 mb, 14 sondowań sondą stożkowo – krzyżakową SLVT o głębokości 4,0 – 6,0 m i łącznej długości 66 mb, 8 sondowań dynamicznych DPSH o głębokości 6,0 – 17,0m i łącznej długości 93 mb, (dodatkowo 20 % rezerwa),
 • likwidacja otworów,
 • kartowanie geologiczno - inżynierskie,
 • badania makroskopowe przewiercanych gruntów wraz z poborem próbek, obserwacje
  i pomiary hydrologiczne,
 • dozór nad pracami i kierowanie robotami geologicznymi,
 • wykonanie badań laboratoryjnych,
 • prace kameralne zakończone wykonaniem dokumentacji i przedłożenie jej organowi w celu zatwierdzenia.

Dodatkowo zakłada się, że liczba i metraż sondowań dynamicznych może ulec zmianie w zależności od stwierdzenia w trakcie wierceń budowy podłoża, tj. występowania gruntów niespoistych na przewidywanym poziomie posadowienia projektowanych obiektów.

Zmiany w zakresie głębokości oraz liczby zaprojektowanych otworów badawczych mogą zostać dokonane na wniosek projektanta lub geologa dozorującego wyłącznie w obrębie nieruchomości wykazanych w niniejszym projekcie. Liczba oraz zakres sondowań statycznych może zostać skorygowana przez projektanta lub geologa dokumentującego w zależności od napotkanych warunków gruntowych.

            Pod względem administracyjnym odcinek drogi objęty projektowanymi robotami geologicznymi przebiega przez teren gminy Łomża, powiat łomżyński oraz gminy Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych przedstawia się następująco:

 

GMINA ŁOMŻA

Obręb Boguszyce:

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53/2, 53/3, 53/4, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 58, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166/1, 169/1, 170/1, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 192/6, 193, 197, 198/1, 207, 208/6, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 238, 239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 302, 303, 308/4, 308/11, 308/12, 308/14, 308/15, 308/16, 370, 375, 377, 380, 385, 391/1, 392, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 415, 416, 418

Obręb Dłużniewo:

2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, 52/1, 52/5, 52/7, 52/12, 52/13, 52/17, 53, 54/1, 54/2, 55/10, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 60/4, 60/5, 67, 68, 69, 70, 75, 76

Obręb Giełczyn:

89/2, 111/1, 112, 113/2, 114, 115, 116/1, 116/2, 128, 129, 130/1, 130/4, 130/5, 143, 144, 145, 146, 147, 148/6, 148/7, 149/2, 150/2, 151, 153/2, 154/3, 155, 165, 166, 168, 169/2, 170/1, 170/2, 174, 175/14, 175/15, 178/3, 181, 182, 183/5, 184, 185/16, 186/7, 186/22, 187/1, 187/2, 188/5, 188/13, 189/1, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/16, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 205, 206, 207, 219, 220/9, 220/10, 220/14, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/27, 221/10, 222/11, 223/6, 224/21, 225/2, 226, 227/2, 228/3, 229/4, 230, 231/4, 232/5, 232/6, 233, 234/9, 234/10, 234/11, 234/13, 235/8, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 245/2, 248, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 425, 427, 428/1, 428/2, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 439, 440, 441, 445, 446, 447, 448, 458/3, 459/12, 462, 463, 464, 465, 487/8, 498

Obręb Jarnuty:

1/3, 2/1, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9, 10/1, 14/3, 14/4, 14/8, 14/9, 14/10, 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7, 17/1, 17/2, 17/3, 31/2, 31/5, 31/6, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/3, 39/4, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 130, 134, 135, 136, 146/2, 147, 148, 149

Obręb Kisiołki:

21/7, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 26/14, 26/16, 26/18, 26/19, 26/22, 26/23, 26/25, 26/26, 26/29, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/2, 30, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 45, 46

Obręb Konarzyce:

469, 471, 472/2, 473, 474, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484/1, 484/2, 484/3, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 627, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674/1, 674/2, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682/3, 684, 686/2, 688/1, 689/1, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 728, 730, 731, 733, 736, 739, 742, 745, 748, 751, 754, 757, 760, 763, 766, 769, 772, 773, 774/2, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814,  852, 853, 854, 855, 856, 859, 860, 862, 863, 865, 866, 868, 870, 884, 885, 886/1, 886, 887, 888, 889/1, 890, 896, 897, 900/1, 900/2, 901/1

Obręb Podgórze:

18, 19/2, 20/1, 20/2, 21,  28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,  43, 44, 45, 46, 147/2, 148/2, 170, 177, 331, 332, 333, 334, 335, 378, 379, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 399, 400, 401/1,401/2, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,

 

 

Obręb Sierzputy Młode:

14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22/4, 22/8, 22/9, 22/11, 23/1, 23/2, 23/3, 23/7, 23/16, 23/19, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 23/30, 23/31, 24, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 40, 84, 85

Obręb Stare Modzele:

1, 42, 43, 44, 45, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 122, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 124, 140, 142, 273, 406/3, 406/4, 407/2, 408/2, 409/2, 410/2, 411/2, 418/1, 419/1, 419/7, 419/8, 419/9, 419/11, 419/12, 419/13, 419/15, 419/17, 419/19, 419/20, 419/23, 419/24, 419/25, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 428, 442/1, 442/2, 496

Obręb Andrzejki:

100, 101

GMINA ZAMBRÓW

Obręb Czerwony Bór

146/1, 146/2, 147/1, 158, 240, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 232, 233

 

            Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania.

Stosownie do art. 10 § 1 KPA stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Z uprawniania tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z tym informuję, że postępowanie prowadzi Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska                                i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 321, tel. 86 215 69 21.

            Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126) tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Wójta Gminy Łomża oraz Wójta Gminy Zambrów o wyrażenie opinie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa Powiatowego w Łomży, Urzędu Gminy Łomża oraz Urzędu Gminy Zambrów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 13:39
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 14:01
Data edycji: środa, 16 maj 2018 10:42
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8617 razy
Ilość edycji: 2

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- Podgórze - Stara Łomża przy Szosie - Stare Sierzputy
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 maj 2018 07:30
Data opublikowania: środa, 2 maj 2018 15:17
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6806 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2018

Zgłoszenie budowy kablowych linii i przyłączy energetycznych nn 0,4kV na działkach numer: 765, 768, 809/2, 785, 794, 801, 808/4, 807, 809/1, 1070, 812, 810, 758, 756, obręb ewidencyjny: 0001 Jedwabne, jednostka ewidencyjna: 200701_4 Jedwabne. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 sty 2018 13:53
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2018 13:55
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 12:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7632 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2017

Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Kubrzanach na działce numer 134 obręb ewidencyjny 0024 Kubrzany, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne Inwestor: Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 15.01.2018r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 sty 2018 11:14
Data opublikowania: środa, 17 sty 2018 11:15
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 12:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7629 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2017

Zgłoszenie budowy linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka na dz. 99, 73, 72/1, 72/2, 72/3 oraz przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia polegającej na dowieszeniu przewodu i opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka na dz. nr 99, 71/4, 71/6, 70, 68, 66, 63, 62/4, 62/3, 61, 60/1, 60/2, 59/1, 58/3, 58/2, 58/4, 15/2, 16/1, 16/2, 17/2, 18/4, 18/3, 18/7, 18/8, 21/1, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, gm. Miastkowo, zmienione dnia 24 listopada 2017 r. Inwestor: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 11.12.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 gru 2017 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 11 gru 2017 11:09
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7782 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek z dnia 4 września 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu: 28 września 2017 r.) Drogowiec Sp. z o.o. będącego pełnomocnikiem Miasta Białegostoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę, przebudowę i budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania: budowy ul. Polnej w Białymstoku na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady wraz z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rzeki Biała.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lis 2017 13:07
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 13:09
Data edycji: środa, 15 lis 2017 12:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7842 razy
Ilość edycji: 2

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 186, 175/9 i 175/10 obręb ewidencyjny 0033 Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Marcin Kumorowski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 03.11.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 lis 2017 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lis 2017 12:46
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7950 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 948 i 150/2, obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Krzysztof Sierzputowski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.10.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 paź 2017 09:07
Data opublikowania: środa, 18 paź 2017 09:14
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8001 razy
Ilość edycji: 1

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Wycofanie zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV do zasilenia przejazdu kolejowego (m. Konarzyce, gm. Łomża na dz. nr geod. 901/1) na działkach numer 635 i 883 obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Bagińskiego
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 paź 2017 14:51
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 14:54
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:29
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8270 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 186, 175/9 i 175/10 obręb ewidencyjny 0033 Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Marcin Kumorowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 paź 2017 14:45
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 14:48
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8247 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV do zasilenia przejazdu kolejowego (m. Konarzyce, gm. Łomża na dz. ne geod. 901/1) na działkach numer 635 i 883 obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Bagińskiego
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 paź 2017 08:12
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 08:16
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8253 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 352/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z.o.o., ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo w zabudowie przemysłowej na rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa „PREFBET” Sp. z.o.o. i realizację instalacji do produkcji i dystrybucji wyrobów silikatowych z zastosowaniem innowacyjnych technik oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury polegającej na budowie: budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym; węzła betoniarskiego z budynkiem sterowni i dwoma silosami, fundamentów pod autoklawy wraz z kanałem przesuwnicy, kanału i płyty pod zbiornikiem kondensatu; instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji, elektrycznej; budowa zewnętrznych instalacji: elektrycznej, instalacji zewnętrznych: elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo – gospodarcze i elementami kanalizacji deszczowej; dróg wewnętrznych z placami utwardzonymi i boksami na piasek na działkach numer 218/12, 29/10 i 29/12 obręb ewidencyjny 0026 Stare Ratowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 14:04
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8131 razy
Ilość edycji: 1

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 19.09.2017 r. dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 10:18
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 10:23
Data edycji: piątek, 24 lis 2017 09:24
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7943 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 948 i 150/2, obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Krzysztof Sierzputowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 wrz 2017 13:59
Data opublikowania: środa, 27 wrz 2017 14:04
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 7968 razy
Ilość edycji: 1

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 18 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 334/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Marka Sierzputowskiego na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku inwentarskiego do odsady docelowej 100 DJP, budowę podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1000m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3 oraz zbiornika na ścieki socjalno – bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce numer 517/1 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 15:10
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 15:11
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:26
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8006 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Miastkowo, ul. Spokojna i ul. Wąska, gm. Miastkowo

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo została wydana decyzja Nr 6/2017 z dnia 06 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej gm. Miastkowo
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 13:08
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 13:13
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8188 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wygoda, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 5/2017 z dnia 05 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, odcinek o łącznej długości 808,66 m,
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 13:04
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 13:08
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8278 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 109,6 m na działkach numer 317, 296/21 obręb ewidencyjny 0045 Gomulnik, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor: Pan Ryszard Kulas - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 04.09.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 08:19
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 08:28
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8224 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz hydrantem nadziemnym na działkach numer 299/2 i 1043/7 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor Agnieszka i Piotr Bugnaccy - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.08.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 sie 2017 09:15
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2020 09:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 4325 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz hydrantem nadziemnym na działkach numer 299/2 i 1043/7 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor Agnieszka i Piotr Bugnaccy - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.08.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 sie 2017 09:15
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2017 09:39
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:21
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8187 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 109,6 m na działkach numer 317, 296/21 obręb ewidencyjny 0045 Gomulnik, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor: Pan Ryszard Kulas
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 sie 2017 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sie 2017 15:28
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8065 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV o długości 220m na działkach nr 106/1, 106/3, 106/4, 86, 72, 37/14, 37/12, obręb ewidencyjny Zosin, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 11.08.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 sie 2017 11:38
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2017 11:39
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8142 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 668m na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 23/7, 23/18 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.08.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 sie 2017 15:20
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2017 15:21
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8793 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 23/7, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/5, 162 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża Inwestor: ELDOR BUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 09.08.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 sie 2017 15:27
Data opublikowania: środa, 9 sie 2017 15:31
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8494 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105 888 B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Świerkowej, gm. Miastkowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:51
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 12:07
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8321 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, odcinek o łącznej długości 808,66 m,
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:41
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 11:50
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8232 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz hydrantem nadziemnym na działkach numer 299/2 i 1043/7 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor Agnieszka i Piotr Bugnaccy
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:13
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 11:25
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8109 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 31 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na legalizację urządzenia wodnego – wylotu (W-1), odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego, zlokalizowanego na działce nr 38 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 sie 2017 11:08
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2017 11:10
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8230 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 26 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego na działkach nr 38, 39, 263 i 534 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 sie 2017 10:08
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2017 11:07
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8256 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 668m na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 23/7, 23/18 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:19
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:23
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8305 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 23/7, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/5, 162 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża Inwestor: ELDOR BUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:14
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:18
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:13
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8218 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV o długości 220m na działkach nr 106/1, 106/3, 106/4, 86, 72, 37/14, 37/12, obręb ewidencyjny Zosin, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:04
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:09
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:13
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8330 razy
Ilość edycji: 1

Segregacja odpadów

Większość towarów, które kupujesz w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem.

Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Dzięki recyklingowi zmniejszone zostanie ponadto zużycie surowców oraz emisja szkodliwych substancji do środowiska.

Segregowanie odpadów przynosi też korzyści finansowe – segregując, zapłacisz mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziesz pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Słowem segregacja się opłaca.

Wspólny System Segregacji Odpadów

Ministerstwo Środowiska chce poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego już od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju, będzie obowiązywał Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Pamiętaj, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielaj surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony)

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucaj do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Aby ułatwić segregację odpadów według wspólnego systemu, Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na kosze na śmieci. Możesz je pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).

Elektrośmieci i inne odpady problemowe zanieś do specjalnego punktu

Przy segregacji pamiętaj o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Możesz je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym przez gminę. Informację o PSZOK-ach gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Okresy przejściowe

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiało być wymienione w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Segregacja a wymogi UE

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, znacznie odbiega od średniej europejskiej i wynosi jedynie 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld euro. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje nt. Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 r., dostępne są na stronie naszesmieci.mos.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).  

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 14:29
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 14:38
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:13
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8951 razy
Ilość edycji: 1

Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów

17 lipca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z rozporządzeniem stawki opłat za usunięcie drzew będą takie same dla całej Polski, a ich wysokość za 1cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm zależeć będzie od dwóch czynników: obwodu pnia oraz gatunku lub rodzaju usuwanego drzewa.

Sposób obliczania opłat został uproszczony poprzez zróżnicowanie stawek opłat tylko dla dwóch kategorii wielkości obwodu pnia drzewa: do 100 cm i od 101 cm. Dla drzew o obwodzie poniżej 100 cm przyjęto odpowiednio niższą stawkę opłaty, ponieważ są to drzewa o niedużych rozmiarach.

Stawki opłat zróżnicowano również ze względu na gatunki i rodzaje drzew. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość będą odpowiednio wyższe od drzew szybko rosnących, ponieważ drzewa szybko rosnące wymagają krótszego okresu pielęgnacji niż wolno rosnące o tym samym obwodzie pnia, a tym samym mniejszych nakładów na ich utrzymanie.

Przykładowo opłatę za usunięcie klonu zwyczajnego o obwodzie 100 cm na wysokości 130 cm należy obliczyć w następujący sposób: 25zł/cm x 100 cm = 2500 zł.

W przypadku krzewów stawka opłaty za 1 m2 powierzchni krzewu (albo krzewów rosnących w skupisku) została zróżnicowana ze względu na ich powierzchnię oraz gatunek lub rodzaj. Dla gatunków obcych najbardziej inwazyjnych, czyli takich, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany w przyrodzie i stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków, określono niższą stawkę opłaty i nie zróżnicowano jej ze względu na wielkość powierzchni usuwanych krzewów.

Przykładowo opłatę za usunięcie 50 m2 wierzby szarej należy obliczyć w następujący sposób: 40 zł/m2 x 50 m2 = 2000 zł.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie są ponoszone gdy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie lub gdy usunięcie drzewa podlega zgłoszeniu na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, czyli w sytuacji gdy drzewa usuwane są na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą z nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.

Stawki opłat wskazane w rozporządzeniu będą również służyły do wyliczenia kary za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Dodatkowe informacje na temat nowych przepisów dotyczących ochrony zadrzewień

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 09:45
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 09:59
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:13
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8465 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Niksa z dnia 30 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski - Przytuły na działkę nr 6 w km 4+193 w miejscowości Chmielewo, gm. Nowogród, pow. łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 lip 2017 10:42
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2017 10:43
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8274 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2017

Zgłoszenie budowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach numer: 821, 790/2, 789/6, 789/7, 789/8, 789/9, 789/10, 789/11, 789/12, 789/13, 789/14, 789/15, 789/16 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 06.07.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 lip 2017 15:17
Data opublikowania: czwartek, 6 lip 2017 15:20
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8189 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 150mb. na działce numer 73, obręb ewidencyjny 0008 Elżbiecin, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor - Dąbrowska Małgorzata data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 30.06.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 cze 2017 13:57
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 14:01
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8279 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 197/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Damian Zaręby na budowę w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza powyżej 60DJP: zespołu budynków inwentarskich – obór o obsadzie 362,5 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 3987,5m³, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz zbiornika na wodę użytkową (zabezpieczającego budynki w przypadku awarii sieci wodociągowej) na działce numer 262 obręb ewidencyjny 0009 Jastrząbka Młoda, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 10:44
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2017 10:45
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8828 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2017

Zgłoszenie budowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach numer: 821, 790/2, 789/6, 789/7, 789/8, 789/9, 789/10, 789/11, 789/12, 789/13, 789/14, 789/15, 789/16 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 cze 2017 12:38
Data opublikowania: poniedziałek, 19 cze 2017 12:45
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8284 razy
Ilość edycji: 1

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 08 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 187/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Sp. J. na budowę w zabudowie produkcyjnej głównej hali produkcyjnej do wytwarzania nowych typów wyrobów betonowych opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, w zakresie budowy: głównej hali produkcyjnej, dwóch zespołów silosów na cement, stacji kruszywa z zadaszeniem oraz urządzeń infrastruktury wraz ze stawem wsiąkająco – odparowującego wód deszczowych na działkach numer 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9, 25 obręb ewidencyjny 0014 Kaimy, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 cze 2017 15:17
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 15:26
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8213 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Skrodzkiego z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu do urzędu: 8 czerwca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zlokalizowanego na działce o nr ew. 496, obręb Czartoria, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 cze 2017 15:25
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 15:25
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8480 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Nowogród z dnia 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu drenażu otwartego oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) do ziemi z odcinka drogi gminnej nr 105831B na działkach o nr 759 i 746 obręb Mątwica, gm. Nowogród, pow. łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 cze 2017 08:42
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 08:43
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8240 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Nowogród z dnia 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów drenażu otwartego oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) do ziemi z odcinka drogi gminnej nr 105834B na działkach o nr 45 i 53 obręb Dzierzgi, gm. Nowogród, pow. łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 cze 2017 08:41
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 08:41
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8330 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 150mb. na działce numer 73, obręb ewidencyjny 0008 Elżbiecin, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor - Dąbrowska Małgorzata
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 cze 2017 15:01
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 15:04
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8262 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 06 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 179/2017 udzielająca pozwolenia na budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie zwierząt 169,90 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 169,90 DJP) z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1890m3 i podziemnym zbiornikiem zewnętrznym o pojemności 200m3 oraz zamkniętego zbiornika na ścieki o pojemności 10m3 na działkach numer 36/1 i 37/1 obręb ewidencyjny 0003 Choszczewo, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica.

Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316
w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Łomży.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 10:01
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 10:08
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:05
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8329 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach numer 299, 183/2, 185/3 i 185/5 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.05.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 maj 2017 11:34
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 11:36
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:05
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8370 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Łomża z dnia 27 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 749 B ulica Parkowa we wsi Stara Łomża przy Szosie” na działkach o numerach 126 i 185 obręb Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża, pow. łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 maj 2017 09:36
Data opublikowania: czwartek, 11 maj 2017 09:38
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8441 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2017

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN-0,4kV na działkach numer 150, 178, 147 obręb ewidencyjny 0015 Kamianki, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.05.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 maj 2017 11:30
Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 11:34
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8436 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 70/4, obręb ewidencyjny 0042 Zosin, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Pani Kinga Anna Kempisty - Pupik - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 28.04.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 14:57
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2017 15:01
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:03
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8570 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zawiadamia się o wydaniu decyzji Nr 404/D/NN/17 z dnia 21.04.2017 r. znak: NN-404/O/38-JSM/17 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 22.11.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016, którą udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z "Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem miejscowości Stare Kupiski" - odcinek od km 53+891,65 do km 56+272.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 09:08
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 09:15
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:00
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8907 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach numer 299, 183/2, 185/3 i 185/5 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 15:25
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2017 15:31
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8433 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2017

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN-0,4kV na działkach numer 150, 178, 147 obręb ewidencyjny 0015 Kamianki, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 kwi 2017 10:17
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2017 10:25
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8473 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2017

Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z hydrantem DN 80 oraz przyłącza wodociągowego PE DN 90 na działkach numer 175, 26/19 i 26/22 obręb ewidencyjny 0021 Sulki, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo na zgłoszenie Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody "AGROTUCZ", Chojny Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.04.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 kwi 2017 09:10
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2017 09:12
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:56
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8440 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Starosta Łomżyński, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 2003) informuję, że na wniosek Pana Roberta Rytla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z dnia 20 marca 2017 r. wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 kwi 2017 11:49
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2017 11:51
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:56
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8674 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Łomża z dnia 6 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu rowu krytego do istniejącego rowu otwartego na działce nr 330 obręb Stare Kupiski w ramach realizacji zadania: „Budowa odwodnienia części drogi wojewódzkiej nr 645 za pomocą rowu krytego z wylotem betonowym do rowu otwartego na działce nr 319, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod. 177/2, 328, 331, 319 oraz działki o nr geod. 329, 330 we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, powiat łomżyński”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 12:00
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2017 12:01
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:56
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8472 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży z dnia 23 marca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronnej (terenów ochrony bezpośredniej studzien) dla ujęcia wód podziemnych „PODGÓRZE” zlokalizowanych na działkach nr: 209/1, 210/8, 202/1 i 203/1 obręb Stara Łomża Przy Szosie, 372/1, 432/1, 433/1 i 384/2 obręb Giełczyn, 17/1 i 307/1 obręb Podgórze oraz 40/1 obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 kwi 2017 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 10 kwi 2017 14:43
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:56
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8463 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2017

Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z hydrantem DN 80 oraz przyłącza wodociągowego PE DN 90 na działkach numer 175, 26/19 i 26/22 obręb ewidencyjny 0021 Sulki, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo na zgłoszenie Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody "AGROTUCZ", Chojny Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 mar 2017 13:56
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 14:07
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:55
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8631 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Kamila Chajęckiego z dnia 17 marca 2017 r. (data wpływu do urzędu: 20 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1948B Jarnuty – Łochtynowo - Konarzyce na działkę nr 20/3 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 mar 2017 08:15
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 08:17
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:55
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8433 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu do urzędu: 13 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych dla ujęcia „PODGÓRZE” ze studni zlokalizowanych na działkach nr: 209/1, 210/8, 202/1 i 203/1 obręb Stara Łomża Przy Szosie, 372/1, 432/1, 433/1 i 384/2 obręb Giełczyn, 17/1 i 307/1 obręb Podgórze oraz 40/1 obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża, powiat łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 mar 2017 08:14
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 08:15
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:55
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8824 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 70/4, obręb ewidencyjny 0042 Zosin, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża na wniosek Pani Kingi Anny Kempisty - Pupik
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 mar 2017 09:19
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 09:22
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8716 razy
Ilość edycji: 1

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informacja dotycząca obowiązków związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych. Szczególne zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20016 r., poz. 672 ze zm.).
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 mar 2017 11:44
Data opublikowania: środa, 8 mar 2017 11:55
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:53
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8588 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pani Barbary Zalewskiej z dnia 17 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na działkę nr 520/1 w miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 lut 2017 13:36
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2017 13:37
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:53
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 9011 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Boczna i Konarska, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 3/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska we wsi Zawady (km rob. 0+002,90-0+675,24) i drogi gminnej ulica Boczna (km rob. 0+003,00-0+087,59) we wsi Zawady, gm. Łomża
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 lut 2017 12:10
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2017 12:12
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:53
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8980 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Polna i ul. Krótka, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.11.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża droga gminna, klasa drogi D, na odcinku: Trasa 1: ul. Polna km rob 0+000 – 0+106,03, Trasa 2: ul. Krótka i ul. Polna km rob. 0+000 – 0+191,34, Trasa 3: ul. Polna km rob. 0+000 – 0+098,35.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 lut 2017 15:04
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2017 15:06
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:52
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 9018 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Spółka Jawna, 18-420 Jedwabne, Kaimy 20 z dnia 27 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanału oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, zbiornika retencyjno - rozsączającego w postaci suchego stawu wsiąkająco – odparowującego oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi (stawu wsiąkająco – odparowującego) na działkach o nr 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9 i 25 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, powiat łomżyński dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Główna Hala Produkcyjna do wytwarzania nowych, opatentowanych wyrobów betonowych, opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski w Kaimach”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lut 2017 13:14
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2017 13:15
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8655 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 1/2017 z dnia 06 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki w km 0+000,00 do 0+950,00, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 lut 2017 14:37
Data opublikowania: środa, 8 lut 2017 14:39
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:34
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8944 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 353, ze zm.) Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 stycznia 2017 r. wydał decyzję nr 14/2017, znak ROŚB.6740.1.461.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 80 DJP (łączna całkowita obsada w gospodarstwie 150 DJP) w systemie chowu bezściołowym wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 880m3 oraz zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5m3 na działce o numerze 25 obręb ewidencyjny 0024 Stare Jemielite, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 sty 2017 15:13
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2017 15:14
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8755 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jedwabne, Kaimy, Korytki, Janczewo na dz. nr ew.: Jedwabne – 1117, 1122, 1123, 1130, 1134, 461; Kaimy – 3/3, 11/2, 11/13, 74/2, 80, 3/7, 84, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 42/2, 166, 149; Korytki – 317, 329, 275, 292, 339; Janczewo - 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2 Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:17
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:18
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 9090 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Orlikowo i m. Kosaki - Turki Działki na dz. nr Orlikowo – 262/3, 185/7, 185/6, 195/1, 195/2, 292, 188; Kosaki -Turki -148, 171, 172, 173, 174, Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:16
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:16
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8743 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kotowo Plac – Kotówek – Kotowo Stare na dz. nr ew. Kotowo Plac - 64, 63, 58/1; Kotówek - 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 154, 181, 183, 180/2, 180/1, 179, 105, 2, 104, 130; Stare Kotowo - 39/1, 23, Gm. Jedwabne Inwestor - Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:14
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:15
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8720 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pani Bożeny Wojtczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą INTERTOR.NET Bożena Wojtczak z dnia 09 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej pod rzeką Narew na działkach o nr ew. 178 i 234 – obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica oraz na działce o nr ew. 50356 – obręb miasto Łomża, powiat łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 sty 2017 10:16
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 10:17
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8719 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Sokalskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu rybnego oraz retencjonowanie wód podziemnych i powierzchniowych na działkach o nr ew. 156/2 i 157/2 położonych w miejscowości Nowe Bożejewo, gm. Wizna, powiat Łomżyński.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 15:19
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 15:22
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 8886 razy
Ilość edycji: 1

Monitoring lasów

Informacja dla właścicieli służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzeniu prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów oraz opracowany przez Głównego Inspektora ochrony Środowiska "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020".
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 cze 2016 11:58
Data opublikowania: środa, 13 lip 2016 12:06
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 09:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 9720 razy
Ilość edycji: 1

obieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Łomża, dnia 3 lipca 2015 r. ROŚB.6540.2.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196), Starosta Łomżyński z a w i a d a m i a o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych oraz określania warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałk i - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie” na wniosek z dnia 19 czerwca 2015 r. złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, reprezentowaną przez Pana Janusza Iwanickiego.
Roboty i badania objęte projektem mają na celu określenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża geologicznego w miejscu projektowanego przebiegu odcinka drogi ekspresowej 61 i jej obiektów inżynierskich: węzłów, mostów i wiaduktów dla prawidłowego ich zaprojektowania.
Zakres projektowanych prac obejmuje m. in.: wytyczenie i zaniwelowanie punktów lokalizacji wierceń, wiercenie i opróbowanie otworów badawczych pod nadzorem uprawnionych geologów w (wykonanie 565 otworów pod projektowaną S61 o głębokości 3,0-10,0 m, łącznie 2525,0 mb, 86 otworów badawczych pod projektowane drogi towarzyszące do głębokości 3,0-6,0 m, łącznie 264,0 mb, 44 otwory badawcze do głębokości 8,0 m pod projektowane zbiorniki o łącznym metrażu 352,0 mb oraz 142 otwory badawcze pod projektowane obiekty mostowe do głębokości 6,0-20,0m, łącznie 1779,0 mb.), pobranie próbek gruntu, wykonanie sondowań sondą CPT, DPSH, DPL lub SLVT (szacowany łączny metraż sondowań wyniesie około 280 mb. Szacowana ilość punktów sondowań CPT wyniesie 10, sondowań dynamicznych 7 punktów, SLVT 10 punktów), likwidacja otworów badawczych, uporządkowanie terenu, przekazanie próbek do badań laboratoryjnych, wykonanie kartowania geologicznego, likwidację otworów wiertniczych z uporządkowaniem terenu i niwelacją, prace kameralne zakończone wykonaniem dokumentacji i przedłożenie jej organowi w celu zatwierdzenia.
Zakłada się rezerwę wierceń, do wykorzystania w przypadku napotkania warunków gruntowych mniej korzystnych niż zakładane: dla dróg – 10% planowanego metrażu – ok. 279 mb, dla obiektów mostowych - 10% planowanego metrażu – ok. 178 mb, dla zbiorników - 10% planowanego metrażu –ok. 35 mb.
Zmiany w zakresie głębokości oraz liczby zaprojektowanych otworów badawczych mogą zostać dokonane na wniosek projektanta lub geologa dozorującego wyłącznie w obrębie nieruchomości wykazanych w niniejszym projekcie. Liczba oraz zakres sondowań statycznych może zostać skorygowana przez projektanta lub geologa dokumentującego w zależności od napotkanych warunków gruntowych.
Pod względem administracyjnym odcinek drogi objęty projektowanymi robotami geologicznymi przebiega przez teren gminy Piątnica, powiat łomżyński, gminy Stawiski, gminy Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie.
Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych zamieszczony jest poniżej:

Gmina Piątnica, obręb Gomulnik:
288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291, 316

Gmina Piątnica, obręb Górki-Sypniewo
36/1, 36/2, 36/6, 48/1, 48/2, 49, 50, 52/1, 52/2, 79/1, 79/4, 79/5, 80/3, 82/2, 82/3, 82/4, 83/6, 84/1, 84/2, 85/11, 85/16, 8/7, 86, 87/4, 87/6, 88/2, 92/4, 92/6, 92/10, 93/4, 93/5, 93/6, 94, 95, 96/2, 99/2, 100, 101/2, 101/3, 105, 161, 163, 164/1, 165, 169, 175

Gmina Piątnica, obręb Kisielnica:
9/2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 56, 57/3, 57/4, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64/2, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,143, 144, 146, 149, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 365/1, 365/3

Gmina Piątnica, obręb Kobylin:
7/2, 45/2, 88/1, 89, 94/1, 94/3, 94/4, 94/5, 94/10, 94/11, 95/1, 95/3, 97/1, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 103, 104/1, 104/2, 113/2, 113/3, 113/6, 114/1, 114/2, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/6, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 246, 252, 258, 259, 261, 265/1, 275

Gmina Piątnica, obręb Murawy:
20/3, 22/4, 25/1, 357

Gmina Stawiski, obręb Budy Stawiskie
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 0, 183, 184, 185, 187, 188, 213, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 372, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 443, 444

Gmina Stawiski, obręb Karwowo:
44/5, 44/6, 45/3, 45/4, 45/7, 45/8, 45/10, 46/2, 46/3, 46/4, 61/2, 61/3, 76/2, 80/5, 80/7, 84/4, 84/5, 8/2, 87/3, 8/4, 8/5, 87/6, 88, 180, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 182/5, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 274, 275, 276, 280, 281, 282

Gmina Stawiski, obręb Rostki:
76/3, 7/4, 7/1, 78, 79, 80, 81, 201/1, 201/2

Gmina Stawiski, obręb Zalesie:
32/4, 37, 38, 52/1, 54, 55, 56/1, 56/2, 58, 65, 70

Gmina Mały Płock, obręb Rogienice Wielkie:
132, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 374, 379

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania.
Stosownie do art. 10 § 1 KPA stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w związku z czym informuję, że postępowanie prowadzi Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 321, tel. 86 215 69 21. Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196) tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Wójta Gminy Piątnica, Burmistrza Miasta Stawisk i Wójta Gminy Mały Płock o wyrażenie opinie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa Powiatowego w Łomży, Starostwa Powiatowego w Kolnie, Urzędu Gminy Piątnica, Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz Urzędu Gminy Mały Płock oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


Starosta Łomżyński
Elżbieta ParzychData powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 15:28
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 15:29
Data edycji: czwartek, 16 lip 2015 15:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 9998 razy
Ilość edycji: 1