BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Karty informacji o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodny z art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 WYSZUKIWARKA KART W WYKAZIE

Data powstania: czwartek, 21 sie 2014 08:58
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2014 09:09
Data edycji: wtorek, 14 cze 2016 13:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5005 razy
Ilość edycji: 5