BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2021 – 2030" ORAZ UZASADNIENIE

wtorek, 19 sty 2021 13:03

Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXI/127/2020

wtorek, 19 sty 2021 12:58
w sprawie uchwalenie "Programu ochrony środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021 – 2030”.

Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXI/126/2020

wtorek, 19 sty 2021 12:54
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2021 – 2030

wtorek, 29 gru 2020 14:47

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2021 – 2030

wtorek, 29 gru 2020 14:45

RAPORT Z REALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024” ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

wtorek, 29 gru 2020 14:26