BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

W Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa

REJESTRY

1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę.
2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Rejestr wydanych dzienników budowy.
4. Rejestr roślin i zwierząt przywiezionych do kraju na podstawie zezwolenia Ministra Środowiska oraz ich uprawy lub hodowli.
5. Rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.
6. Rejestr sprzętu pływającego.

EWIDENCJE

1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska ) – prowadzony w wersji elektronicznej na jednym stanowisku w siedzibie urzędu.


ARCHIWA

1. Pozwolenia na budowę i rozbiórkę z dokumentacją techniczną.
2. Zgłoszenia robót budowlanych.
3. Pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.
4. Pozwolenia wodnoprawne z operatami wodnoprawnymi.


Sposób i zasady udostępniania danych

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz w trybie określonym innymi przepisami prawa.

Data powstania: wtorek, 27 sty 2004 14:40
Data opublikowania: wtorek, 27 sty 2004 14:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 9389 razy