BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów - ZRID Siwiki

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że zostały zgromadzone dodatkowe materiały i dokumenty w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2020 r. uzupełnionego i zmienionego dnia 09 czerwca 2021 r., dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104480B i 104481B w miejscowości Siwiki” na odcinku od krawędzi pasa drogowego drogi powiatowej nr 1889B w kierunku rzeki Pisy – odcinek 1 i 2 o łącznej długości 1866,59 mb”, gm. Zbójna pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 cze 2021 08:50
Data opublikowania: czwartek, 17 cze 2021 08:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lip 2021 08:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 46 razy