BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.61.2021.DK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku inwentarskiego na głębokiej ściółce wraz z infrastrukturą techniczną dla obsady 35,00 DJP na działce nr 1158, obręb 0022 Wizna, gm. Wizna
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 maj 2021 08:31
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2021 08:37
Data przejścia do archiwum: środa, 19 maj 2021 07:42
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 54 razy