BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Starostwo Powiatowe w Łomży podaje do publicznej informacji, zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dla inwestycji obejmującej: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn"LOM4425A" wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce numer 217/1 obręb ew. 0017 Kosaki, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica. Inwestor: P4 Sp. z o.o.
Data powstania: środa, 24 mar 2021 14:22
Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 14:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 54 razy