BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021–2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021–2030”

Na podstawie art. 39, 40, 41 i 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 późn. zm.), zawiadamiam o wylożeniu do publicznego wglądu i możliwość zapoznainia się z Projektem Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 27 października 2020 r. do  19 listopada 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w godzinach od 730 - 1530  w pokoju nr 315.

Uwagi i wnioski można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.
Data powstania: wtorek, 27 paź 2020 13:34
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2020 13:36
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 1022 razy