BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK. (aktualizacja 31.03.2017r.)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK. (aktualizacja 31.03.2017r.)

 

                        PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK.

                                                                                         (aktualizacja 31.03.2017r.)

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg. podziału na zamówienia, roboty budowlane, dostawy, usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 1

Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb 95 z podziałem na poszczególne części.

dostawy

przetarg nieograniczony

538.100,00 zł

Postępowanie zakończone podpisaniem umów w dniu 02.02.2017r

 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las, gm. Zbójna

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

753.715,00 zł

Postępowanie zakończone podpisaniem umowy w dniu 14.03.2017r.

 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

770.385,00 zł

Postępowanie zakończone podpisaniem umowy w dniu 14.03.2017r.

 4

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo, gm. Piątnica

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.700.141,00 zł

II kwartał

 5

Przebudowa drogi powiatowej
nr 1934B w miejscowości Drozdowo, gm. Piątnica.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1934B Kalinowo –Drozdowo od km 0+097 do km 1+130,00, gm. Piątnica

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2.509.026,00 zł

II kwartał

 6

Przetarg na zakup emulsji C65 B3 PU/RC – 84 Mg, masy mineralno asfaltowej – 105 Mg oraz

grysu pochodzenia polodowcowego2/5 860 Mg

dostawy

przetarg nieograniczony

295.027,00 zł

Postępowanie zakończone podpisaniem umowy w dniu 28.03.2017r

 7

Dostawa materiałów drogowych tj., pospółka ok. 3000 Mg, kruszywo łamane ok. 200 Mg, piasek ok. 1000 Mg, mieszanka kruszyw  ok. 4500 Mg z podziałem na poszczególne części zamówienia

dostawy

przetarg nieograniczony

266.269,00 zł

II kwartał

Data powstania: piątek, 31 mar 2017 12:55
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2017 12:58
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2058 razy