BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam że dnia 22 maja 2024 r. została wydana decyzja Nr 6/2024, znak: ROŚB.6740.2.2.2024 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 152 167 B ulica Lawendowa i Różana oraz drogi gminnej nr 105 818 B ulica Jaśminowa we wsi Janowo”, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 maj 2024 07:45
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2024 07:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 cze 2024 10:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 38 razy