BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam że dnia 21 maja 2024 r. została wydana decyzja Nr 5/2024, znak: ROŚB.6740.2.4.2024 udzielająca Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1912B w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do około km 7+806,93 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w miejscowościach Nowogród i Sławiec, gmina Nowogród oraz w miejscowościach Stare Chojny i Chojny Młode, gmina Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie,
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 maj 2024 07:42
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2024 07:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 cze 2024 10:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 46 razy