BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 08 maja 2024 r. Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Marta Just wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1957B w ramach inwestycji pod nazwą: Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B na terenie Gminy Miastkowo odcinek o dł. około 1,0 km” w miejscowościach Sosnowiec i Zaruzie, gmina Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 maj 2024 08:09
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2024 08:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 maj 2024 13:55
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 68 razy