BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 29 marca 2024 r. Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży znak: ZDP-1.414.746.2024, uzupełnionego dnia 05 kwietnia 2024 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1912B w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do około km 7+806,93 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” w miejscowościach Nowogród i Sławiec, gmina Nowogród oraz w miejscowościach Stare Chojny i Chojny Młode, gmina Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 kwi 2024 07:41
Data opublikowania: czwartek, 18 kwi 2024 07:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 maj 2024 08:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 36 razy