BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 28 lutego 2024 r. została wydana decyzja Nr 3/2024, znak: ROŚB.6740.2.17.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego reprezentowa-nemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Mariusz Gosk zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „rozbudowa drogi powiatowej nr 1907B na terenie gminy Zbójna”, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie, w km od 0+000,00 do km 1+500,00, klasa drogi Z.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 lut 2024 14:21
Data opublikowania: środa, 28 lut 2024 14:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 mar 2024 10:27
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 63 razy