BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam że dnia 23 listopada 2023 r. została wydana decyzja Nr 17/2023, znak: ROŚB.6740.2.11.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o dł. odc. ok. 990m”, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 lis 2023 07:42
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2023 07:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2023 08:48
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 87 razy