BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Dotyczy: Otwarcia ofert na wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych w ramach przedsięwzięcia grantowego projektu ,,Dostępny Samorząd- granty”, Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”.
  1. Zamawiający:

POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Szosa Zambrowska 1/27

Łomża

 

  1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w STAROSTWIE POWIATOWYM  W ŁOMŻY o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł., stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych   w Starostwie Powiatowym w Łomży, o wartości nie przekraczającej  130 000,00  złotych.

 

  1. Informuję, iż Otwarcie ofert na  w/w Zapytanie Ofertowe nastąpi w dniu 05 czerwca 2023 r. o godz. 10.30  w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: piątek, 2 cze 2023 14:20
Data opublikowania: piątek, 2 cze 2023 14:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 cze 2023 10:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 186 razy