BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Baliki, gm. Nowogród

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 22 maja 2023 r. Burmistrza Nowogrodu reprezentowanego przez pełnomocnika pana Daniela Czyż wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105842B we wsi Baliki”, gm. Nowogród
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 cze 2023 08:05
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2023 08:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 cze 2023 08:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 76 razy