BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o ponownie prowadzonym postępowaniu administracyjnym - ZRID Krzewo

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia o ponownie prowadzonym postępowaniu administracyjnym na wniosek Wójta Gminy Piątnica z dnia 04 sierpnia 2022 r., uzupełniony dnia 08 i 23 maja 2023 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 159 004 B i 159 005 B we wsi Krzewo gm. Piątnica, zakończonym decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: ROŚB.6740.2.3.2022, uchyloną decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. znak: AB-II.7821.4.2023.KG w całości i przekazaną sprawą do ponownego rozpatrzenia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 maj 2023 07:51
Data opublikowania: środa, 31 maj 2023 07:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2023 10:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 88 razy