BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ,,Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-Usług w Starostwie Powiatowym w Łomży

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-Usług w Starostwie Powiatowym w Łomży. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania: https://starostwolomza.ezamawiajacy.pl/pn/starostwolomza/demand/notice/public/94043/details 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu: "Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji
Data powstania: wtorek, 16 maj 2023 18:28
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2023 18:34
Data edycji: wtorek, 16 maj 2023 18:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1129 razy
Ilość edycji: 8