BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2023 z dnia 16.05.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Giełczyn, gm. Łomża.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam że dnia 16 maja 2023 r. została wydana decyzja Nr 7/2023, znak: ROŚB.6740.2.4.2023 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 727 B we wsi Giełczyn gm. Łomża”
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 maj 2023 11:16
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2023 11:26
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2023 07:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 180 razy