BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 21 marca 2023 r. została wydana decyzja nr 83/2023 dla Pani Aliny Trzaska zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym dla bydła o łącznej obsadzie 231,20 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 265,80 DJP) wraz z podrusztowym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce (gnojowicę) o pojemności 2600m3 w zabudowie zagrodowej na działkach numer 90 i 91 obręb ewidencyjny 0027 Stare Szabły, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 mar 2023 12:20
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2023 12:21
Data przejścia do archiwum: środa, 5 kwi 2023 08:00
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 154 razy