BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 5/2023 z dnia 16.03.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Jakać Borki, gm. Śniadowo.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 16 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr 5/2023, znak: ROŚB.6740.2.2.2023 udzielająca Wójtowi Gminy Śniadowo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „rozbudowa drogi gminnej relacji Jakać Borki – Jakać Borowa”, gm. Śniadowo
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 mar 2023 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 20 mar 2023 09:47
Data przejścia do archiwum: środa, 5 kwi 2023 08:00
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 181 razy