BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam że dnia 08 marca 2023 r. została wydana decyzja Nr 4/2023, znak: ROŚB.6740.2.1.2023 udzielająca Burmistrzowi Jedwabnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Grądy Małe nr G104665 i nr G104684” na działkach: 1. istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr G104665: 138/1, 138/3, 163 obręb 0010 Grądy Małe, 2. istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr G104684: 138/2, 161 obręb 0010 Grądy Małe, 3. przewidzianych do podziału: 26, 25, 24, 23/2, 21/2, 21/1, 23/3, 22/1, 17/1, 64, 64/1, 79/1, 78/1, 78/3, 79/2, 100/1, 99/1, 65, 66, 67, 15, 14, 13/2, 12, 1/1, 11/1, 68, 69/1, 69, 16, 20/1 obręb 0010 Grądy Małe.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 mar 2023 07:53
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2023 08:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 kwi 2023 11:51
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 184 razy