BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie:

Zakup serwera wraz oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łomży.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia

z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://starostwolomza.ezamawiajacy.pl/pn/starostwolomza/demand/notice/public/87328/details

Data powstania: środa, 8 mar 2023 14:33
Data opublikowania: środa, 8 mar 2023 14:36
Data edycji: środa, 8 mar 2023 14:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2818 razy
Ilość edycji: 1