BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-wania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr 59/2023 dla Państwa Anny i Michała Zaręba, zam. Truszki 42, 18-411 Śniadowo zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o obsadzie 172 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 205 DJP) wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na płynne od-chody zwierzęce – gnojowicę o pojemności 2352 m3, szczelnego zbiornika na ścieki socjalne o po-jemności 10 m3 oraz silosu na kiszonkę paszową o pojemności 4500 m3 i zbiornika na odcieki o pojemności 10m3 w zabudowie zagrodowej na działkach numer 86, 87 i 88/2 obręb ewidencyjny 0033 Truszki, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 mar 2023 09:01
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2023 09:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 kwi 2023 11:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 218 razy