BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Mikołajki - Boguszyce, gm. Łomża,

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 20 lutego 2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 105 692 B Mikołajki - Boguszyce”, gm. Łomża
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 mar 2023 07:50
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2023 07:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 kwi 2023 11:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 255 razy