BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Nazwa zamówienia: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łomżyńskiego wraz z zakupem sprzętu (II postępowanie)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia  z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

link do postępowania: https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/102191/notice/public/details

 

Data powstania: piątek, 17 lut 2023 11:15
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2023 11:18
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 222 razy