BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2023 z dnia 18.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Kałęczyn - Olszyny, gm. Piątnica.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) zawiadamiam, że dnia 18 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr 1/2023, znak: ROŚB.6740.2.4.2022 udzielająca Wójtowi Gminy Piątnica zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 159 009 B od drogi gminnej nr 105 644 B Kałęczyn-Olszyny – w kierunku rzeki Łojewek” .
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2023 11:53
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2023 11:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lut 2023 09:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 256 razy