BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 3/2023 z dnia 18.01.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Kaliszki, gm. Miastkowo.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)zawiadamiam, że dnia 18 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr 3/2023, znak: ROŚB.6740.2.11.2022 udzielająca Wójtowi Gminy Miastkowo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105 877 B we wsi Kaliszki”, gm. Miastkowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2023 11:47
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2023 11:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lut 2023 09:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 64 razy