BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 października 2021

Wiadomości

Protokół nr 86/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 września 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 86/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 września 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) nr 88

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) nr 88 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.74.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.74.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.75.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.75.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.59.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.59.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Edycja wiadomości Uchwała Nr 87/437/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 87/436/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Uchwała Nr 87/437/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Uchwała Nr 87/438/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 rok w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne na dł. odc. ok. 467 m”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 87/438/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 rok w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne na dł. odc. ok. 467 m”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 87/437/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR 87/436/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 października 2021

Wiadomości

Informacja o wydaniu koncesji na wydobycie piasku ze złoża "Uśnik Kolonia I" położonego na działce nr 50/1 i części działki nr 49 obręb ew. Uśnik Kolonia, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu koncesji na wydobycie piasku ze złoża "Uśnik Kolonia I" położonego na działce nr 50/1 i części działki nr 49 obręb ew. Uśnik Kolonia, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 października 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.76.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.76.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.77.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.77.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 88/439/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 88/439/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 października 2021

Wiadomości

Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 października 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.67.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.67.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6221.6.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6221.6.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.66.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.66.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 października 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.69.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.69.2021 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.68.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.68.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 października 2021

Wiadomości

Informacja firmy P4 Sp. z o. o. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy P4 Sp. z o. o. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.71.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.71.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. ewidencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. ewidencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.218.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.218.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.130.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.130.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.132.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.132.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.78.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.78.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.79.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.79.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 października 2021

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienia

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 października 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.58.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.58.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.80.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.80.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.72.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.72.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A.. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy T-Mobile Polska S.A.. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy PT-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 października 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Dobrzyjałowo - Motyka

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Dobrzyjałowo - Motyka - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Nowe Wyrzyki

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Nowe Wyrzyki - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.166.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.166.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 października 2021

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 89

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 89 - [Wszystkie zmiany]

Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI

Dodanie nowej wiadomości: Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego

Edycja wiadomości Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Komunikacji

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Komunikacji

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.73.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.73.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.74.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.74.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 października 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.75.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.75.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.76.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.76.2021 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Jemielite Wypychy, gm. Śniadowo

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Jemielite Wypychy, gm. Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rakowo Czachy, gm. Piątnica

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rakowo Czachy, gm. Piątnica - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Protokół nr 87/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 87/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 88/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 września 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 88/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 września 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.84.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.84.2021 - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 października 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.83.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.83.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.82.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.82.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.81.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.81.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.85.2021

Dodanie nowej wiadomości: ROŚB.6743.13.85.2021 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 22

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 22 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.252.2021.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.252.2021.JR - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 sierpnia 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 sierpnia 2020 roku w sprawie: zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 sierpnia 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 sierpnia 2020 roku w sprawie: zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 października 2021

Wiadomości

Transmisja XXVI Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXVI Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.86.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.85.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.87.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.87.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarząjącej pole elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej P4 Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarząjącej pole elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej P4 Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

Apel Wojewody Podlaskiego

Dodanie nowej wiadomości: Apel Wojewody Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oznaczenie sprawy OR.272.1.2021.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oznaczenie sprawy OR.272.1.2021. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 5/2021 z dnia 19.10.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Jankowo Skarbowo, gm. Nowogród.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 5/2021 z dnia 19.10.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Jankowo Skarbowo, gm. Nowogród. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.78.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.78.2021 - [Wszystkie zmiany]

posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 90

Dodanie nowej wiadomości: posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 90 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 października 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 6/2021 z dnia 28.10.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Rybaki - Drogoszewo, gm. Miastkowo.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 6/2021 z dnia 28.10.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Rybaki - Drogoszewo, gm. Miastkowo. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 89/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 października 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 89/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 października 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Edycja wiadomości Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian