BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

niedziela, 01 listopada 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 września 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie: zasad rachunkowości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 września 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w urzędzie (Starostwie Powiatowym w Łomży) – zakup, dostawa i montaż dźwigu windowego”. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 listopada 2020

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000 - 1+865,38

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000 - 1+865,38 - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 listopada 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.32.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.32.2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.31.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.31.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 listopada 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 listopada 2020

Wiadomości

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 61/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 września 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 61/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 września 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 63

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 63 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 62/289/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 61/289/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 62/289/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 61/289/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 62/289/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 62/289/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 62/292/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 62/292/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert  na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w Powiecie Łomżyńskim w 2021 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat . - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 62/293/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 62/293/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Edycja wiadomości Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - [Wszystkie zmiany]

Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Edycja wiadomości Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - [Wszystkie zmiany]

piątek, 06 listopada 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2020 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tablic informacyjnych inwestycji prowadzonych w ramach RFIL

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tablic informacyjnych inwestycji prowadzonych w ramach RFIL - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 62/295/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 62/295/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 listopada 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym: "Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B..."

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu niepgraniczonym: "Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B..." - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVIII/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVIII/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zaproszenie na XIX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVIII/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Posiedzenie XIX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 listopada 2020

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVIII/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVIII/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 listopada 2020

Wiadomości

Transmisja XIX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XIX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XIX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XIX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XIX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XIX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 62/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 23 października 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 62/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 23 października 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 64

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 64 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 65

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 65 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 63/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 6 listopada 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 63/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 6 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 listopada 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.176.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.176.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 listopada 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID - Nowogród, ul. Stacha Konwy.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID - Nowogród, ul. Stacha Konwy. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 listopada 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 6/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Kotowo Plac - Stare Kotowo, gm. Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji ZRID - Kotowo Plac - Stare Kotowo, gm. Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewo, ul. Akacjowa, gm. Łomża..

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Pniewo, ul. Akacjowa, gm. Łomża.. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 listopada 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr. 1962B..."

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr. 1962B..." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 listopada 2020

Wiadomości

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 listopada 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 66

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 66 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 listopada 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Kobylin, gm. Piątnica

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Kobylin, gm. Piątnica - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 8/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Nowogród - etap II

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 8/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Nowogród - etap II - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.33.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.33.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 listopada 2020

Wiadomości

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby- Kiertany-Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby- Kiertany-Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac..."

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac..." - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin..."

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin..." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 listopada 2020

Wiadomości

I N F O R M A C J A

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

I N F O R M A C J A

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 64/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 13 listopada 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 64/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 13 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 65/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 13 listopada 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 65/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 13 listopada 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tablic (informacyjnych, pamiątkowych) inwestycji prowadzonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tablic (informacyjnych, pamiątkowych) inwestycji prowadzonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 67

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 67 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.45.2020.AN

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.45.2020.AN - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.110.2020.MK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.110.2020.MK - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Jarosława Kuleszy OR.0003.5.2020

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Jarosława Kuleszy - [Wszystkie zmiany]

Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży

Edycja wiadomości Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian