BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 marca 2004

Wiadomości

Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Pomoc finansowa ze środków pozabudżetowych przyznana młodzieży studiującej z powiatu łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Pomoc finansowa ze środków pozabudżetowych przyznana młodzieży studiującej z powiatu łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Pomoc finansowa ze środków pozabudżetowych przyznana młodzieży studiującej z powiatu łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Pomoc finansowa ze środków pozabudżetowych przyznana młodzieży studiującej z powiatu łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 1996-2005 na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku 2003.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 1996-2005 na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku 2003. - [Wszystkie zmiany]

Podział środków z budżetu Powiatu Łomżyńskiego przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury.

Dodanie nowej wiadomości: Podział środków z budżetu Powiatu Łomżyńskiego przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury. - [Wszystkie zmiany]

Pomoc finansowa ze środków pozabudżetowych przyznana młodzieży studiującej z powiatu łomżyńskiego.

Edycja wiadomości Pomoc finansowa ze środków pozabudżetowych przyznana młodzieży studiującej z powiatu łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sposób załatwiania spraw w formie zaświadczeń - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sposób załatwiania spraw informacyjnie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakup żwiru wielofrakcyjnego (2 - 8mm) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakup żwiru wielofrakcyjnego (2 - 8mm) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakup rur wipro z betonu klasy B-40 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakup znaków drogowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie projektu budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie projektu budowlanego drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 marca 2004

Wiadomości

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Dodanie nowej wiadomości: STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Majątek Regionalnego Ośrodka Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Majątek Regionalnego Ośrodka Kultury - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, ewidencja, archiwa

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry, ewidencja, archiwa - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

ANEKS 1

Dodanie nowej wiadomości: ANEKS 1 - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY

Edycja wiadomości REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

DOKUMENTY STATUTOWE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: DOKUMENTY STATUTOWE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Statutowe cele i zadania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Statutowe cele i zadania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży załatwiane są sprawy związane z:

Dodanie nowej wiadomości: W Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży załatwiane są sprawy związane z: - [Wszystkie zmiany]

Wykaz mostów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz mostów - [Wszystkie zmiany]

AKTUALNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: AKTUALNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Rodzaje nawierzchni drogowych

Dodanie nowej wiadomości: Rodzaje nawierzchni drogowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STANDARDOWE OGŁOSZENIE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO LOKALNEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STANDARDOWE OGŁOSZENIE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO LOKALNEGO NA WYKONANIE ROBÓT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STANDARDOWE OGŁOSZENIE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO LOKALNEGO NA WYKONANIE ROBÓT - [Wszystkie zmiany]

Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w Śniadowie i Piątnicy.

Dodanie nowej wiadomości: Dnia 26 lutego 2004 r. w miejscowości Śniadowo i w Piątnicy zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników - [Wszystkie zmiany]

Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w Śniadowie i Piątnicy.

Edycja wiadomości Dnia 26 lutego 2004 r. w miejscowości Śniadowo i w Piątnicy zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 marca 2004

Wiadomości

Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w Śniadowie i Piątnicy.

Edycja wiadomości Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w miejscowości Śniadowo i Piatnicy. - [Wszystkie zmiany]

Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w Śniadowie i Piątnicy.

Edycja wiadomości Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w miejscowości Śniadowo i Piatnicy. - [Wszystkie zmiany]

Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w Śniadowie i Piątnicy.

Edycja wiadomości Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w miejscowości Śniadowo i Piatnicy. - [Wszystkie zmiany]

Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w Śniadowie i Piątnicy.

Edycja wiadomości Zorganizowano spotkanie informacyjne dla rolników w Śniadowie i Piątnicy. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup słupków betonowych zbrojonych do znaków drogowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 marca 2004

Wiadomości

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2004-2006

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Plan Finansowy na lata 2004-2006 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 marca 2004

Wiadomości

KONTROLE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: KONTROLE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano Biuletyn Informacyjny za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozliczenie osobowe i finansowe Funduszu Pracy na dzień 31.12.2003r. - [Wszystkie zmiany]

Dodano dane za m-ce styczeń i luty 2004r - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zmieniono numery stanowisk i nr. pokoi - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono numery stanowisk i nr. pokoi - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono numery stanowisk i nr. pokoi - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 16 marca 2004

Wiadomości

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ZBÓJNEJ BIURO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 marca 2004

Wiadomości

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Dodano informacje dla osób pobierajacych zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 marca 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 marca 2004

Wiadomości

XI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: XI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz składnic złomu pojazdów wyznaczonych przez Wojewodę Podlaskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz składnic złomu pojazdów wyznaczonych przez Wojewodę Podlaskiego. - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Wicestarosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU CZŁONKÓW RODZINY NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU CZŁONKÓW RODZINY NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU CZŁONKÓW RODZINY NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 marca 2004

Wiadomości

Komunikat w sprawie zakazu wypalania pozostałości roślinnych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie zakazu wypalania pozostałości roślinnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU CZŁONKÓW RODZINY NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU CZŁONKÓW RODZINY NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU CZŁONKÓW RODZINY NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU CZŁONKÓW RODZINY NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2004

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jak się zarejestrować; dokumenty wymagane przy rejestracji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kto jest bezrobotnym absolwentem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kto jest \"poszukującym pracy\" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kto ma prawo do zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długość okresu pobierania zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wysokość zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyłączenie prawa do zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenia przedemerytalne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Programy Rynku Pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pośrednictwo pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Poradnictwo zawodowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Klub pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podsumowanie wydatków z Funduszu Pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pożyczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prace interwencyjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roboty publiczne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Programy specjalne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Absolwenci - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UMOWY ABSOLWENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: STAŻE ABSOLWENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: STYPENDIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROGRAM „PIERWSZA PRACA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROGRAM „@LTERNATYWA\" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży prowadzone są następujące rejestry i ewidencje: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: BIULETYN INFORMACYJNY za 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozliczenie osobowe i finansowe Funduszu Pracy na dzień 31.12.2003r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sposób załatwiania spraw informacyjnie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sposób załatwiania spraw w formie zaświadczeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sposób załatwiania spraw w formie decyzji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Majątek Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG CENTRUM WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2003 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podział środków Funduszu Pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian