BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (III postępowanie)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/74934/notice/public/details

 

 

Data powstania: środa, 15 cze 2022 12:35
Data opublikowania: środa, 15 cze 2022 12:38
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 694 razy