BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Dostawa paliw płynnych dla samochodów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

 

 https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/92011/notice/public/details

 

Data powstania: czwartek, 17 lis 2022 09:56
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2022 09:57
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 524 razy