BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny – Pniewo odc. o dł. ok 3 400 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

 

link do postepowania: https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/90502/notice/public/details

Data powstania: wtorek, 8 lis 2022 13:43
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2022 13:55
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 502 razy