BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele-Wypychy

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

 

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/notice/public/52158/details

Data powstania: czwartek, 10 lut 2022 12:17
Data opublikowania: czwartek, 10 lut 2022 12:33
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 403 razy