BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

W myśl przepisów ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego - ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin.

Ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na:

Ø  promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;

Ø  zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

Ø  kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,  a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Zadania, o których mowa powyżej są realizowane przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, który został ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08 lutego 2017 r.

Jednym z zadań określonych w celach szczegółowych Narodowego Programu, nałożonym na samorządy terytorialne jest przygotowanie i aktualizacja przewodnika informującego o lokalnych dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje, w tym adresy i kontakty , które mogą być pomocne zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom i bliskim szukającym pomocy.

Przewodnik opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 458) w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 mar 2021 21:48
Data opublikowania: czwartek, 4 mar 2021 21:55
Data edycji: wtorek, 9 mar 2021 13:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1019 razy
Ilość edycji: 1