BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2023-2030”

wtorek, 12 gru 2023 08:55

uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2029”

wtorek, 12 gru 2023 08:53

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2029”

wtorek, 12 gru 2023 08:47

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2029”

wtorek, 12 gru 2023 08:46

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2029”

wtorek, 12 gru 2023 08:45

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łomżyńskim na lata 2024-2026”

wtorek, 12 gru 2023 08:42