BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) radni są obowiązani do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Data powstania: piątek, 11 lip 2003 12:13
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2003 12:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 14771 razy