BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2018 11:03
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2018 11:05
Data edycji: poniedziałek, 3 gru 2018 11:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2995 razy
Ilość edycji: 3

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

 § 1.

 

W Statucie Powiatu Łomżyńskiego stanowiącym załącznik do uchwały   Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 roku   w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz.4513 z póź. zm.)wprowadza się następującą zmianę:

 

w § 70 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,, Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody powiatu.”

 § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                   Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 lis 2018 13:30
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2018 13:35
Data edycji: wtorek, 27 lis 2018 13:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1314 razy
Ilość edycji: 2

Statut Powiatu Łomżyńskiego

Statut Powiatu Łomżyńskiego został uchwalony uchwałą Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku.
Statut Powiatu Łomżyńskiego w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 lip 2003 12:46
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2003 12:52
Data edycji: czwartek, 18 lut 2010 08:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10103 razy
Ilość edycji: 1