BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na /w stanowisko została wybrana: Pani Karolina Jankowska  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Jankowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku geodezja  i kartografia o specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości uzyskując tytuł inżyniera.

Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych oraz zagadnień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na w/w stanowisku. Wykształcenie oraz doświadczenie w administracji w pełni kwalifikują Panią Karolinę Jankowską na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki  służbowe.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Starosta

                           Lech Marek Szabłowski

               (data, podpis osoby upoważnionej)

Łomża, 24 lipiec 2020 r.                                                      

Data powstania: piątek, 24 lip 2020 11:02
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2020 11:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1318 razy