BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815),  § 13 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.697 i 750) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży:
  1. Wejście do budynku pozostaje ograniczone dla interesantów, których osobista obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy, po uprzednim kontakcie telefonicznym:

Wydział Komunikacji ................................................................................... (86) 2156915, (86)2156916

Wydział Geodezji,  Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami....................................................................................... (86) 2156930, (86) 2156933                   

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa...............................(86) 2156980, (86) 2156922

Wydział Organizacyjny.........................................................................................................(86) 2156900

Wydział Finansowy...............................................................................................................(86) 2156911

Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Promocji......................................................(86) 2156918  

  1. Sprawy można załatwiać też przy wykorzystaniu:

a) drogi elektronicznej- za pośrednictwem platformy e-PUAP i systemem WebEwid,

b) pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,

c) przez złożenie dokumentów w zamkniętych kopertach (szczególnie dokumentów wielostronicowych) w wyznaczonym punkcie odbioru dokumentów umiejscowionym przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego.

  1. Aby potwierdzić profil zaufany, w szczególności dla osób niekorzystających z bankowości elektronicznej proszę o zgłaszanie się pod numer telefonu (86)2156907.
  2. Kontakt ze Starostwem możliwy jest również przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl

      Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2020 12:54
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2020 12:58
Data edycji: poniedziałek, 27 kwi 2020 13:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1899 razy
Ilość edycji: 9