BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIX/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 29 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.45.

 

Przebieg sesji:

 

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jacka Nowakowskiego i radnej Ireny Przybylak). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Z kolei odbyło się wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego. Wyróżnienia z rąk Pani Elżbiety Parzych – Starosty Łomżyńskiego oraz Pana Jarosława Kuleszy Przewodniczącego Rady Powiatu i Pana Lecha Marka Szabłowskiego – Wicestarosty Łomżyńskiego odebrała trójka laureatów. Nagrodzeni to barwne, cenione powszechnie osobowości,które swoim talentem, aktywnością, dokonaniami, wywarły wpływ na kształt życia kulturalnego i społeczno-gospodarczego Ziemi Łomżyńskiej, wzbogacając je. Wniosły znaczący wkład w popularyzację i rozwój kultury, sportu.

Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – stwierdziła: nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie kultury otrzymała Pani Teresa Adamowska.

Pani Teresa Adamowska to wszechstronna artystka o renesansowej pełni uzdolnień, artysta malarz, nauczyciel rysunku i malarstwa w LP im. W. Kossaka w Łomży, wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Wachlarz umiejętności i talentów Nagrodzonej jest imponujący

W dorobku artystycznym Teresa Adamowska ma 30 wystaw indywidualnych oraz udział w przeszło 60 prezentacjach zbiorowych i 11 międzynarodowych plenerach Stowarzyszenia „Stopka”, a także kilku innych m.in. Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Jest indywidualnością artystyczną. Łączy zdolności i osiągnięcia w zakresie malarstwa sztalugowego, scenografii teatralnej, ilustracji książkowej z literackimi.

Oddana pracy społecznej, zwłaszcza w Towarzystwie Ziemi Łomżyńskiej, bezinteresownie opracowuje projekty graficzne wystaw. Jest autorka cieszących się ogromnym zainteresowaniem kart świątecznych w cyklu „Betlejem Łomżyńskie”, „Łomżyńskie Alleluja” z lokalnymi elementami graficznymi i poezją Jej autorstwa.

Ilustruje szereg wydawnictw np. popularna książkę "Spacer z jelonkiem po zabytkach Łomży. Przewodnik nie tylko dla dzieci". Była autorką scenografii teatralnych m.in. w teatrze przy Parafii „Krzyża Świętego” w Łomży. Udzielała konsultacji plastycznych w ramach współpracy z samorządem powiatu łomżyńskiego.

Stworzyła własną, odrębną koncepcję portretu, będącego realistycznym studium psychologicznym. U Adamowskiej portretowani po prostu są, żyją niemal biologicznie.

Wykształciła niepowtarzalny, indywidualny styl malarski, własny język plastyczny, rozpoznawalny, z mistrzowskim operowaniem światłem, bogactwem środków wyrazu.

Twórczość Pani T. Adamowskiej niezmiennie zachwyca, posiada swoisty klimat i głębię, Odbija się w niej lokalna rzeczywistość pejzaże, architektura, ludzie wielcy i ci zwyczajni. Tak jak to bywa u artystów niezwykle utalentowanych, to co lokalne, na wskroś łomżyńskie za sprawą ich talentu urasta do wymiaru ogólnopolskiego staje się znakiem rozpoznawalnym.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie inicjatyw społeczno- gospodarczych w powiecie łomżyńskim otrzymała Pani Katarzyna Modzelewska.

Pani Katarzyna Modzelewska jest Prezesem Fundacji Sztuk i Dialogu w Jedwabnem, wcześniej Fundacji Narwiańskiej w Drozdowie, ekspertem w dziedzinie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, pozabudżetowych, w tym z Unii Europejskiej, pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego - Gminy Łomża, wcześniej Starostwa Powiatowego w Łomży, współtwórcą szeregu przedsięwzięć w przestrzeni społecznej - kultury, oświaty, gospodarki.

Nagrodzona posiada znaczący dorobek i doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, pozyskaniem, zarządzaniem i wdrażaniem projektów.

Była autorką, współautorką, kierownikiem projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w latach 2008-2013, m.in. takich jak: ”Agroturystyka kluczem do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych w powiecie łomżyńskim”, ”Aktywna sołtyska-aktywna wieś” „Kwalifikacje na czasie-praca w zasięgu ręki”, „Nowy zawód- nowe możliwości”, „Spółdzielnia socjalna – moja  własna szansa na pracę”, ”Specjalizacja- motorem sukcesu zawodowego”. Projekty były kierowane do osób bezrobotnych, domowników zamieszkujących tereny wiejskie, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, administracji. Pozwoliły wielu osobom podnieść kompetencje   i odnaleźć się na rynku pracy .

Dokonywała oceny ofert zadań publicznych na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nagrodzona działając społecznie w sektorze pozarządowym jako Prezes Fundacji, Sztuk i Dialogu współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i Instytucjami Kultury, w tym: MP w Drozdowie i ROK w Łomży, pozyskując środki pozabudżetowe na cele statutowe tych organizacji, instytucji z wszystkich możliwych źródeł.

W ramach współpracy Fundacji:

- z Muzeum Przyrody w Drozdowie zrealizowano m.in. wystawy: „Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego” , „Działalność sejmowa Adama Chętnika”, wydano publikacje: „Pamiętniki „ Wacławy Lignowskiej”, „Sofia Casanova Lutosławska- hiszpańska pisarka, Polka z wyboru”, „Witold Lutosławski-portret rodzinny”, zorganizowno” Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej”, cykliczne „Dni Ziół Narwiańskich i plenery malarskie.

- z ROK-iem kolejne edycje „Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie”, „Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego”, Cyklu Festiwali Tematycznych –„ Piosenka jest dobra na wszystko”.

To dzięki Pani Katarzynie, Jej talentowi i zaangażowaniu społecznemu możliwa była realizacja przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim, międzynarodowym w przestrzeni kultury i spoleczno-gospodarczej.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymał Pan Piotr Łobodziński.

Niejako na naszych oczach narodziła się nowa dyscyplina sportu Biegi po schodach (ang.tower running, Dyscyplina, którą na świecie uprawia około 100 tys. osób. Połowa z nich to Amerykanie. Na arenie międzynarodowej sukcesy osiągają Polacy. Najbardziej znanym zawodnikiem z naszego kraju jest Piotr Łobodziński

Pan Piotr Łobodziński to światowej sławy Towerrunner, polski lekkoatleta, reprezentujący barwy lokalnego klubu LŁKS „ Prefbet Śniadowo” Łomża, wielokrotny medalistą Mistrzostw Polski        w biegach przełajowych, biegach górskich oraz na orientację.

Od 2011 roku specjalizuje się w towerrunningu czyli w biegach po schodach, odnosząc w tej dyscyplinie największe sukcesy.

Jest aktualnym Mistrzem Świata w Bieganiu po Schodach (Doha, Katar 2015r),

czterokrotnym zdobywcą klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2013, 2014, 2015, 2016) (Towerrunning World Cup, oraz czterokrotnym mistrzem Polski w tej dyscyplinie (2011, 2012 i 2016, 2017r.),
a także Mistrzem Europy w bieganiu po schodach 2014r., Wicemistrzem 2016r. oraz brązowym medalistą w 2012r.
zwycięzcą międzynarodowego cyklu Vertical World Circuit w 2014, 2015, 2016 roku i 2017 r. organizowanego przez International Skyrunning Federation (ISF).

Są to tzw. biegi pionowe w najwyższych budynkach świata. Niedzielnym zwycięstwem 12 listopada 2017r. w Osace w Japonii zawodnik z Łomży triumfował w najwyższym japońskim biurowcu, z meta zlokalizowaną na wysokości 300 metrów. W Hong Kongu przypieczętował zwycięstwo w całym cyklu Vertical World Circuit w 2017roku.

Do Niego należą zwycięstwa w prestiżowych biegach na najsłynniejszych budowlach globu: Empire State Buildingw Nowym Jorku w 2017r. i na Wieży Eiffla (2015, 2016, 2017r.) w Paryżu. Tu 1665 stopni na 3 taras widokowy pokonał w 7 minut i 50 sekund z udziałem wyselekcjonowanych zawodników

Podczas swojej 6 letniej kariery sportowej w towerrunningu Piotr Łobodziński wziął udział w ponad 103 biegach na schodach w budynkach na całym świecie, z czego 97 razy stawał na podium , 66 razy zwyciężył. Startował w 27 krajach m.in. USA, Chiny, Japonia, Hong Kong, Singapur, Korea Południowa, Filipiny, Tajwan, Brazylia, Australia, Kolumbia, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz wielu europejskich. Zdobywał budynki od 183 m wysokości i 932 stopnie w Londynie po 484m i 2120 schodów w Hong Kongu.

Nagrodzeni otrzymali statuetkę autorstwa Pani Edyty Barańskiej – cenionego artysty plastyka z Gdańska, projektantki wzornictwa przemysłowego oraz nagrodę pieniężną.

Muzycznym akcentem w trakcie uroczystości był dedykowany LAUREATOM NAGRODY STAROSTY nastrojowy koncert w wykonaniu Marty Żelechowskiej (wokal) i Grzegorza Sekmistrza (pianino).

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac będących pokłosiem pleneru malarskiego organizowanego we współpracy Muzeum Przyrody w Drozdowie z Fundacją Sztuk i Dialogu, na której można było zobaczyć prace Nagrodzonej-Teresy Adamowskiej.

Uroczystość prowadziła E. Gosk.

Gratulujemy Laureatom Nagrody Starosty Łomżyńskiego życzymy wszelkiej pomyślności i kolejnych sukcesów.
 

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionego porządku obrad.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

Otwarcie Sesji.

Wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
Informacja Nadleśniczych Nadleśnictwa Łomża i Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

 

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu  i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych  w powyższych protokołach.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad.4 Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

 

Radny Jan Kuczyński – chciałbym zwrócić uwagę na to, że konieczne jest wprowadzenie podwyżek dla pracowników administracyjnych, ponieważ będą odchodzić do innych samorządów. 

 

Z kolei pragnę zwrócić uwagę na to, że jeżeli się nie przeszkadza to ZDP potrafi bez zbędnych projektów technicznych wykonać własnymi siłami i niskimi kosztami wiele prac.

 

Natomiast składając interpelację zwracam się z wnioskiem o wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Czarnocin. Właściciel gruntów zgodził się na wykonanie odwodnienia na jego posesji.

 

Ponadto zwracam uwagę na odcinek drogi powiatowej Czarnocin – Pęza. Wobec tego wnoszę o jej powierzchniowe utrwalenie. Gmina Piątnica poniesie koszty materiałów. 

 

Także wnoszę o wybudowanie chodnika w Miejscowości Niewodowo – w kierunku szkoły. Gmina pokryje koszty materiałów.

 

Ponownie wnoszę o remont drogi przez m. Kobylin. Gmina w tym przypadku także oferuje wsparcie.

 

Radna Barbara Zalewska – w ubiegłym roku wniosłam na piśmie o zarezerwowanie środków na remont ulicy 11-go Listopada w Nowogrodzie. Niedawno Gmina podjęła uchwałę o przejęciu tego odcinka w zarząd, aby przebudować go. W projekcie budżetu na 2018 roiku nie zauważyłam tego zadania. Rozumiem, że to Gmina powinna wyjść z inicjatywą w tym zakresie. Proszę panią Starostę o ustosunkowanie się do tego tematu.

 

Radny Dariusz Kossakowski – ponownie chciałbym zgłosić sprawę skrzyżowania w Olszynach – chodzi o odwodnienie tego odcinka.

Ponadto wnoszę o wyprofilowanie skrzyżowania – zakrętu w okolicach m. Taraskowo. Zakręt ten jest wykonany pod kątem 90 0, doprowadza to do utrudnień dla gimbusów i dużych składów rolnych poruszających się tym odcinkiem.

 

Z kolei wnoszę o poprawę – bieżącą naprawę odcinka drogi na ul. Włościańskiej w Piątnicy.

 

Wobec braku innych zapytań i interpelacji, Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 9.

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – objaśniając stwierdziła, że dochody bieżące – zadania własne: rozdział 60014 21.936,00 zł – zmniejsza się dochody z tytułu zmniejszenia dotacji w ramach pomocy finansowej udzielonej przez gminy: Gminę Piątnica o 15.423,00 zł  z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej nr 1903B Kisielnica – Murawy; Gminę Miastkowo o 6.513,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953B w Miastkowie. Ostateczne wartości zostały określone po przeprowadzeniu postępowania, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wydatki bieżące – porozumienia między jst: rozdział 85510 – zmniejszenie środków na utrzymanie dzieci; wydatki bieżące – zadania zlecone do realizacji przez powiat: rozdział 71015 przeniesienie środków finansowych między paragrafami w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Wydatki bieżące – zadania własne: rozdział 60014 zwiększa się o kwotę 28.064,00 zł plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz zlecenie wycinki i pielęgnacji drzew; rozdziały 85218 i 85508 – przeniesienie środków na wynagrodzenia między rozdziałami w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Załącznik Nr 3 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 roku” – załącznik zaktualizowany w poz. 8 po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą. Załącznik Nr 4 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2017 roku” – załącznik zaktualizowany w poz. 8 - po wprowadzeniu zmiany wysokości udzielonej dotacji, zgodnie z aneksem do umowy dotyczącym zakresu realizacji zadań przez partnerów.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIX/157/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK poinformowała, że program współpracy  Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonej dalej jako „ustawa”, jest ważnym rocznym dokumentem regulującym współpracę samorządu powiatu  z podmiotami z trzeciego  sektora. Zgodnie z  art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  uchwala roczny program współpracy po wcześniejszych  konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. w.w. ustawy. Konsultacje przedmiotowego programu przeprowadzono w terminie od 12 października 2017r. do 2 listopada 2017 roku. w sposób określony  w art..5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas  trwania konsultacji żadna z organizacji pozarządowych oraz żaden z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy nie zgłosił  wniosków i uwag co do projektu programu. Program zawiera w szczególności cel główny i cele szczegółowe programu, zasady i formy współpracy. Dokument określa  zakres przedmiotowy  i  priorytetowe zadania publiczne w  ramach współpracy Powiatu z organizacjami, a także sposób realizacji i wysokość środków planowanych na realizację programu. Reguluje  tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionym projekcie ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania na rzecz mieszkańców  Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Z kolei zebrani wysłuchali informacji nadleśniczych Nadleśnictwa Łomża i Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu (ww. informacje stanowią załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Radny Jan Kuczyński – czy rolnik może wyciąć jeden galaczek bez zgłoszenia nadleśnictwu takiego zamiaru?

 

Siembida Łukasz – przedstawiciel Nadleśnictwa Łomża – poinformował, że każde wycięcia drzew powinny być zgłoszone i zalegalizowane w nadleśnictwie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do informacji Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża nt. sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu.

 

Radny Jan Kuczyński – rolnik, jeżeli chce usunąć suchy drzewostan to, w jakim celu ma to zgłaszać?

 

Z kolei Artur Maciocha – przedstawiciel Nadleśnictwa Nowogród – aby zalegalizować pozyskane drewno, takie zgłoszenie nic nie kosztuje.

 

Radny Antoni Włodkowski – ile zgłoszeń wpłynęło do nadleśnictwa w tej sprawie – w ostatnim roku?

 

Artur Maciocha – to nie podlega formalnej ewidencji, tylko legalizacja drewna podlega ewidencji.

 

Radny Antoni Włodkowski – jakie konsekwencje są za brak legalizacji drewna?

 

Artur Maciocha – przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

 

Przewodniczący Rady – czy w okresie przedświątecznym nadal problem są kradzieże świerków – tzw. choinek?

 

Artur Maciocha – nie stanowi ten proceder znacznego problemu, w tym zakresie współpracujemy dość skutecznie z policją.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

Ad.9 Przewodniczący Rady – przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku obrad zgłoszono kilka interpelacji. Wobec tego poprosił panią Starostę o ustosunkowanie się do złożonych ustanie interpelacji i zapytań.

 

Elżbieta Parzych – poinformowała, że powyższe odpowiedzi zostaną udzielone radnym w najbliższym czasie.  

 

Ad.10 1) W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Janowi Kuczyńskiemu.

 

Jan Kuczyński – jeżeli nie przeszkadza się pracownikom ZDP to są oni w stanie własnymi siłami wykonać wiele zdań, bez zbędnych dokumentacji projektowych. Mam tu na myśli takie zadania jak most w Kubrzez, most w Motyce itp. Tam miały być inwestycje po kilkadziesiąt tysięcy złotych, natomiast wydaliśmy po kilka tysięcy i jest dobrze. Nie trzeba komplikować takich działań.  

 

Radny Kazimierz Polkowski – pragnę poinformować, że w najbliższych dniach rozpoczniemy asfaltowanie odcinka w Piątnicy ul. Włościańskiej i innych zadań. Aktualnie czekamy na sprzyjającą pogodę.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – czy w miejscu gdzie spalił się ciągnik rolniczy – na trenie gminy Nowogród, nie nastąpiło uszkodzenie w nawierzchni asfaltowej?

 

Radny Kazimierz Polkowski – dokonaliśmy oględzin tego miejsca i nie stwierdziliśmy tam żadnych uszkodzeń.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w przyjętym porządku dziennym, zamknął obrady XXIX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Data powstania: środa, 6 gru 2017 09:52
Data opublikowania: środa, 6 gru 2017 09:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1030 razy