BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27.Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2013.
9. Prezentacja budżetu na 2014 rok:
9a) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łomżyńskiego na lata 2014 – 2017,
9b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza

Data powstania: środa, 18 gru 2013 13:30
Data opublikowania: środa, 18 gru 2013 14:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2013 13:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1516 razy