BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr IV/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego (nadzwyczajnej), która odbyła się w dniu 11-go stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

W dniu 11-go stycznia 2011 roku rozpoczęcie nadzwyczajnej sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 10.55.

Przebieg sesji:
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza , który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 8-iu radnych, co nie stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu mogłaby podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego, Agaty Chomętowskiej, Rafała Kołakowskiego, Sławomira Łomotowskiego, Adama Sowy, Mirosława Szymanowskiego oraz Barbary Zalewskiej (dwóch radnych nie objęło mandatów radnego Powiatu Łomżyńskiego ze względu fakt, że dwa mandaty „nieczynne” nie zostały wygaszone). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wobec tego zarządził przerwę do godziny 1050. Po zakończeniu przerwy na sali obrad nie pojawił się żaden z nieobecnych wcześniej radnych.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z brakiem możliwości wyczerpania porządku dziennego, zamknął obrady IV – nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 8 lut 2011 08:33
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2011 08:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2110 razy