BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr III/10

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 20-go grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

W dniu 20-go grudnia 2010 roku rozpoczęcie zwyczajnej sesji nastąpiło o godzinie 11°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 11.15.

Przebieg sesji:
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza , który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 8-iu radnych, co nie stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu mogłaby podejmować prawomocne uchwały.

Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego, Agaty Chomętowskiej, Rafała Kołakowskiego, Sławomira Łomotowskiego, Adama Sowy, Mirosława Szymanowskiego oraz Barbary Zalewskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze brak wymaganego quorum (co skutkowało brakiem możliwości wyczerpania porządku dziennego), zamknął obrady III – zwyczajnej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 8 lut 2011 08:32
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2011 08:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2125 razy