BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr II/10

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego (nadzwyczajnej), która odbyła się w dniu 20-go grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

W dniu 20-go grudnia 2010 roku rozpoczęcie nadzwyczajnej sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 10.55.

Przebieg sesji:
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza , który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 8-iu radnych, co nie stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu mogłaby podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego, Agaty Chomętowskiej, Rafała Kołakowskiego, Sławomira Łomotowskiego, Adama Sowy, Mirosława Szymanowskiego oraz Barbary Zalewskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wobec tego zarządził przerwę do godziny 1050. Po zakończeniu przerwy na sali obrad nie pojawił się żaden z nieobecnych wcześniej radnych.

Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z brakiem możliwości wyczerpania porządku dziennego, zamknął obrady II – nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 8 lut 2011 08:31
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2011 08:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1963 razy