BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 marca 2008 roku (wtorek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
11.Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Muzeum Przyrody
w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
12.Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
13.Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
14.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2007 rok.
15.Informacja Dyrektora Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży o działalności prowadzonych środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie powiatu łomżyńskiego.
16.Prezentacja medialna ,,Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
17.Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data powstania: środa, 5 mar 2008 14:02
Data opublikowania: środa, 5 mar 2008 14:04
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2008 12:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1983 razy