BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX Uroczysta Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

w dniu 28 maja 2023 roku (niedziela) o godz. 13.00 w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Zawadza 1.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4513 oraz z 2018 r. poz. 1251 i 4611), zostaje zwołana XXXIX uroczysta Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 maja 2023 roku (niedziela) o godz. 13.00 w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Zawadza 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Wystąpienie Starosty Łomżyńskiego.
  3. Prelekcja Marka Zająca.
  4. Wysłuchanie fragmentu homilii Prymasa Polski wygłoszonej 5 kwietnia 1970 roku w Łomży.
  5. Odczytanie Dekretu Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdzającego Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu Łomżyńskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu Łomżyńskiego.
  7. Wystąpienia okolicznościowe.
  8. Zakończenie sesji.

 

Data powstania: piątek, 19 maj 2023 09:35
Data opublikowania: piątek, 19 maj 2023 09:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 maj 2023 08:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 52 razy